Om Divisionen


Vi sætter tal på den grønne omstilling

DTU Management - Division for Sustainability, Society and Economics - Om Division for Sustainability, Society and Economics

 

 

Vi sætter tal på den grønne omstilling

  

Bæredygtighed er et hovedfokusområde for virksomheder, myndigheder og samfundet som helhed. Vi leverer forskningsbaserede metoder, værktøjer og rådgivning til den grønne omstilling.

 

Division for Sustainability, Society and Economics er på international forkant inden for en række centrale forskningsområder.

 

Teknologivalg, politiske tiltag og samfundsudvikling er afgørende for den grønne omstilling. Vi udvikler forskningsbaserede værktøjer, modeller og analyser til virksomheder og myndigheder der kan styrke beslutningsgrundlag og design af policies

 

Klimaforandringernes påvirkning af samfundet er et vigtigt forskningsområde i divisionen. Der er et stort behov for viden om de samfundsmæssige konsekvenser af såvel forebyggende tiltag som de skadesvirkninger klimaforandringerne har for samfundet, virksomheder og husholdninger. Vi udvikler metoder og beslutningsstøtteværktøjer, der opgør de samfundsøkonomiske konsekvenser af tiltag og effekter.

 

Energisektoren er omdrejningspunktet i den grønne omstilling. Vi forsker i udviklingen af mere bæredygtige energisystemer, samt hvilken politik og regulering, der fremmer omstillingen bedst muligt. Forskning i energiinfrastruktur, sektorkobling, og integration af vedvarende energi i energisystemet er klassiske forskningsområder. Desuden forsker vi i, hvordan regulering, afgifter og de rette incitamenter hos virksomheder, investorer og husholdninger kan understøtte den grønne omstilling.

 

Division for Sustainability, Society and Economics er inddelt i to sektioner:

Kontakt

Signe Krarup
Divisionsleder
DTU Management
45 25 15 02
Foto: Colourbox

Climate Economics and Risk Management

Vi rådgiver virksomheder og myndigheder med det formål for at reducere de samfundsøkonomiske omkostninger af klimaindsatser og klimatilpasning.

 

 

Gå til Climate Economics and Risk Management
Foto: Unsplash

Energy Economics and System Analysis

Vi analyserer energisystemer, der integrerer energityper og energitjenester i et optimeret system, der understøtter den grønne omstilling.

 

 

Gå til Energy Systems Analysis