Energy Economics and RegulationEnergy Economics and Regulation

DTU Management - Division for Bæredygtighed - Forskning - Sektion for Energy Economics and Regulation

Vi udviklinger regulering og markedsdesign, der kan fremme den grønne omstilling på den samfundsøkonomisk bedst mulige måde.

Vores forskning støtter beslutningstagere i at træffe de samfundsøkonomisk optimale beslutninger for omstillingen til det fossilfrie samfund. Vi vurderer alternative former for politik og regulering, der kan fremme C02 reduktionen i energiforsyning, husholdninger og virksomheder.

Vi analyserer energibesparelser, instrumenter til adfærdsændringer og design af markedsmekanismer, der kan reducere CO2 reduktionsgevinster. Et centralt element er fremtidens energiinfrastruktur og de økonomiske incitamenter for producenter og leverandører af vedvarende energi, fx gennem hensigtsmæssigt auktionsdesign.

Kontakt vores sektionsleder, hvis du er interesseret i et partnerskab eller samarbejde med os