Om Divisionen


Vi sætter tal på den grønne omstilling

DTU Management - Division for Bæredygtighed - Om Division for Bæredygtighed

 

 

Vi sætter tal på den grønne omstilling

  

Bæredygtighed er et hovedfokusområde for virksomheder, myndigheder og samfundet som helhed. Vi leverer forskningsbaserede metoder, værktøjer og rådgivning til en bæredygtig omstilling.

 

Division for Bæredygtighed er på international forkant inden for en række centrale forskningsområder.  

En bæredygtig omstilling kan understøttes ved at tilvejebringe viden om, hvordan bæredygtighed påvirkes af teknologivalg, politiske tiltag og samfundsudvikling. Vi udvikler forskningsbaserede værktøjer inden for bæredygtigheds- og livcyklusvurderinger til virksomheder og myndigheder og giver fremtidige ingeniører kompetencerne til at foretage bæredygtighedsvurderinger.

 

Klimaforandringernes påvirkning af samfundet er et vigtigt forskningsområde i divisionen. Der er et stort behov for viden om de samfundsmæssige konsekvenser af såvel forebyggende tiltag som de skadesvirkninger klimaforandringerne har for samfundet, virksomheder og husholdninger. Vi udvikler metoder og beslutningsstøtteværktøjer, der opgør de samfundsøkonomiske konsekvenser af tiltag og effekter.

 

Energisektoren er omdrejningspunktet i den grønne omstilling. Vi forsker i udviklingen af mere bæredygtige energisystemer, samt hvilken politik og regulering, der fremmer omstillingen bedst muligt. Forskning i energiinfrastruktur, sektorkobling, og integration af vedvarende energi i energisystemet er klassiske forskningsområder. Desuden forsker vi i, hvordan regulering, afgifter og de rette incitamenter hos virksomheder, investorer og husholdninger kan understøtte den grønne omstilling.

 

Division for Bæredygtighed er inddelt i tre sektioner:

Kontakt

Signe Krarup
Divisionsleder
DTU Management
45 25 15 02

Quantitative Sustainability Assessment

Vi kvantificerer miljømæssige og sociale påvirkninger i et teknologisk livscyklus perspektiv.

 

 

 

Gå til Quantitative Sustainability Assessment
Foto: Colourbox

Climate Economics and Risk Management

Vi rådgiver virksomheder og myndigheder med det formål for at reducere de samfundsøkonomiske omkostninger af klimaindsatser og klimatilpasning.

 

 

Gå til Climate Economics and Risk Management
Foto: Unsplash

Energy Economics and System Analysis

Vi analyserer energisystemer, der integrerer energityper og energitjenester i et optimeret system, der understøtter den grønne omstilling.

 

 

Gå til Energy Systems Analysis