Quantitative Sustainability Assessment
Quantitative Sustainability Assessment

DTU Management - Division for Bæredygtighed - Forskning - Sektion for Quantitative Sustainability Assessment

Vi kvantificerer miljømæssige og sociale påvirkninger i et teknologisk livscyklus perspektiv.

Vi udvikler metoder til kvantificering af bæredygtighed. Vores tilgang udspringer af livscyklusområdet, hvor sektionen er ledende i et paradigmeskift, hvor bæredygtighed betragtes i absolut og ikke relativ forstand. Vi anvender den nyeste viden om planetens tålegrænser og komplekse systemer til at vurdere effekter af produkter, sektorer og nationer på bedst mulige evidensbaserede grundlag.

Vi er videnskabelig set i den internationale førertrøje og er samtidig meget efterspurgte i det omgivende samfund. Vi rådgiver EU kommissionen, virksomheder og myndigheder. Vores metoder kan tilpasses mange skalaer og enheder og vores værktøjer udformes, så de er brugbare uden for universitet.

Kontakt vores konstituerede sektionsleder, hvis du er interesseret i et partnerskab eller samarbejde med os

Læs mere om Quantitative Sustainability Assessment på vores engelske side

Læs mere om sektionen