Energy Systems AnalysisEnergy Systems Analysis

DTU Management - Division for Bæredygtighed - Forskning - Sektion for Energy Systems Analysis

Vi analyserer energisystemer, der integrerer energityper og energitjenester i et optimeret system, der understøtter den grønne omstilling.

Energisystemer er rygraden i den grønne omstilling. I sektionen betragter vi det eksisterende energisystem og udvikler løsninger, der muliggør en langt større andel vedvarende energi i forsyningssektoren. Vi rådgiver både nationalt og internationalt.

Vi anvender avancerede metoder og modeller, der kan vurdere, hvordan flukturerende energikilder som vind og sol kan indpasses i fremtidens energisektor, hvor elektricitet omdannes til brændsler i industri og transport, og hvor der samtidig er lavest mulige omkostninger og forsyningssikkerhed.

Kontakt vores sektionsleder, hvis du er interesseret i et partnerskab eller samarbejde med os