window.location.replace("http://www.sustainability.man.dtu.dk/english");

Forside

DTU Management - Division for BæredygtighedDivision for BæredygtighedLæs mere om Division for Bæredygtighed her

Quantitative Sustainability Assessment

Vi udvikler vidensbaserede metoder og værktøjer til kvantitativ vurdering af miljømæssige og sociale påvirkninger af produkter samt systemer på tværs af deres teknologiske livscyklus.

 

 

Gå til Quantitative Sustainability Assessment

Climate Economics and Risk Management 

Vi udvikler forskningsbaserede metoder og værktøjer, som gør det muligt at vurdere samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne, og hvilke tiltag, der kan forebygge effekten af klimaforandringerne.

 

 

Gå til Climate Economics and Risk Management

Energy Economics and Regulation

Vi designer policy instrumenter, regulering og markedsdesign, der fremmer den grønne energiomstilling på en samfundsøkonomisk effektiv måde.

 

 

Gå til Energy Economics and Regulation

Energy Systems Analysis

Vi udvikler og anvender energisystemmodeller, der integrerer alle energiproducenter- og teknologier, erhverv og forskellige typer af energianvendelse, hvilket gør os i stand til at identificere de største udfordringer og bedste løsninger for den grønne energiomstilling.

 

 

Gå til Energy Systems Analysis

nyheder

Hæderslegat til DTU Management

Professor på DTU Management, Marie Münster, modtager stort hæderslegat for sin forskning inden for matematisk modellering og optimering af energisystemer


Læs mere her